เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
46 ประกาศ เรื่อง การให้กู้เงินปันผล ประจำปี พ.ศ.2564
47 ประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2565
48 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด (ฉบับที่ 2)
49 ประกาศรายชื่อ สมาชิกที่ได้รับมอบเงินโครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก ประจำปี 2564
50 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี พ.ศ.2564
51 รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2564 ตามโครงการ การแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ
52 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
53 ประกาศ เรื่องการให้บริการจัดส่ง SMS แก่สมาชิก
54 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2564
55 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่
56 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
57 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
58 ประกาศ แนวปฏิบัติจ่ายเงินสมาชิกเสียชีวิต 2564
59 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564
60 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี พ.ศ.2564

หน้า 4 จาก 20