เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 ประกาศ รับสมัครสมาชิกที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ ทัศนศึกษาภายในประเทศ (พังงา-เชียงคาน)
122 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้ทันใจ
123 โครงการสหกรณ์พบสมาชิก (สมาชิกเข้าใหม่)
124 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง พาสมาชิกฯที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ทัศนศึกษา ประจำปี 2559
125 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อสมาคมฌาปนกิจ
126 สสอค.เปิดรับสมาชิกสามัญและสมทบ ประจำปี 2559
127 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา(สมาคม2) และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน สสอค.
128 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน
129 แจ้งเรื่องการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์(เพิ่มเติม)
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนง.สหกรณ์
131 สหกรณ์จังหวัด ตอบข้อหารือสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูพังงา จำกัด เกี่ยวกับการจ่ายเงินสมนาคุณค่าหุ้น
132 ประกาศ เรื่อง ประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2559
133 การอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ เลขทะเบียนที่ 9792-9939
134 ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา
135 ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ปี2559

หน้า 9 จาก 13