เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 แจ้งเลื่อนวันอบรมสมาชิกใหม่ จากเดิมวันเสาร์ที่ 17 เป็น วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
122 การเข้าอบรมโครงการสหกรณ์พบสมาชิก (สมาชิกเข้าใหม่) ครั้งที่ 3
123 คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล 59
124 ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2560
125 หมายเลขชุดสลากกินแบ่งรัฐบาล และรายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
126 ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2559
127 หนังสือโอนย้าย สสอค. และ สส.ชสอ.
128 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศโปรแกรม ฮ่องกง-มาเก๊า
129 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559
130 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดภูมิลำเนาสำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
131 ประกาศ เรื่อง ทัศนศึกษาสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ปี 2559
132 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การนำเสนอโปรแกรมทัวร์ พาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559
133 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ทัศนศึกษาภายในประเทศ (พังงา-เชียงคาน)
134 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559
135 ประกาศ รับสมัครสมาชิกที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ ทัศนศึกษาภายในประเทศ (พังงา-เชียงคาน)

หน้า 9 จาก 14