เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
16 ประกาศเรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ในวันประชุมใหญ่ ประจำปี 2563
17 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการในวันประชุมใหญ่ และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
18 ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ปี 2563 (กกต.)
19 ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 (บริษัทประกันยื่นเสนอราคา)
20 ประกาศ เรื่อง การหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) ประจำปี 2563
21 ประกาศ กำหนดวันประชุมใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563
22 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
23 ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563
24 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2562
25 ประกาศเรื่องการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญและเงินค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฉบับที่ 2
26 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินค่าจ้าง เพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
28 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
29 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
30 ประกาศ เรื่อง สมาชิกทัศนศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562

หน้า 2 จาก 14