เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
16 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
17 ขอเชิญ สมาชิกเข้าร่วม การอบรมสมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
18 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566
19 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงิน โครงการสร้างขวัญกำลังใจ. ประจำปี 2565
20 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิก ทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปี 2565
21 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2565
22 ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2565
23 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การเสนอโปรแกรมทัวร์ นำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2565
24 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี พ.ศ.2565
25 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม
26 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยสัญญารับสภาพหนี้(สร) 2565
27 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเง่ินกู้สามัญ(เพิ่มเติม)
28 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เงินกู้สามัญพิเศษ 2565
29 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565
30 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาสิทธิในสินไหมทดแทนการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

หน้า 2 จาก 20