เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
16 ประกาศ เรื่อง สมาชิกทัศนศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
17 ประกาศ รับสมัคร สมาชิกสหกรณ์ฯทัศนศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
18 ประกาศ รายชื่อบุตรผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
19 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม)
20 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การนำเสนอโปรแกรมทัวร์ พาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2562
21 ประกาศ เรื่องประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี2562
22 ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562
23 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
24 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท
25 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การโอนเงินรอจ่ายคืนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
26 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสสมาชิก หรือบุตรสมาชิก
27 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้มีกำหนดเวลาชำระคืน
28 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้สามัญพิเศษ
29 ประกาศ การเรียกเก็บเงินประกันกลุ่ม ประจำปี 2562
30 ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี พ.ศ.2562

หน้า 2 จาก 13