เกี่ยวกับสมาชิก

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ผลการดำเนินงานสหกรณ์

อีเมล พิมพ์ PDF
ผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2562
จำนวนสมาชิก
5,190 คน
เงินฝากออมทรัพย์
2,886,390,962.73 บาท
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
137,500,000.00 บาท
ทุนดำเนินงาน
5,747,054,840.28 บาท

			
เงินให้กู้แก่สมาชิก
5,474,054,840.28 บาท
กำไรสุทธิ
108,234,402.24 บาท