เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอเชิญ สมาชิกเข้าร่วม การอบรมสมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
2 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566
3 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงิน โครงการสร้างขวัญกำลังใจ. ประจำปี 2565
4 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิก ทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปี 2565
5 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2565
6 ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2565
7 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การเสนอโปรแกรมทัวร์ นำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2565
8 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี พ.ศ.2565
9 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม
10 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยสัญญารับสภาพหนี้(สร) 2565
11 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเง่ินกู้สามัญ(เพิ่มเติม)
12 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เงินกู้สามัญพิเศษ 2565
13 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565
14 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาสิทธิในสินไหมทดแทนการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
15 การเข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1/2565

หน้า 1 จาก 18