เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2563
2 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำหน่วยเหลือตั้ง ประจำปี 2563
4 การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกที่มาประชุมใหญ่
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับสหกรณ์ ประจำปี 2563
6 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ผลการพิจารณาบริษัทประกันที่ผ่านหลักเกณฑ์ การทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและการทำประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2563
7 ประกาศเรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ในวันประชุมใหญ่ ประจำปี 2563
8 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการในวันประชุมใหญ่ และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
9 ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ปี 2563 (กกต.)
10 ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 (บริษัทประกันยื่นเสนอราคา)
11 ประกาศ เรื่อง การหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) ประจำปี 2563
12 ประกาศ กำหนดวันประชุมใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563
13 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
14 ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563
15 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2562

หน้า 1 จาก 13