เกี่ยวกับสมาชิก

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
2 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
3 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
4 ประกาศ เรื่อง สมาชิกทัศนศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
5 ประกาศ รับสมัคร สมาชิกสหกรณ์ฯทัศนศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
6 ประกาศ รายชื่อบุตรผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
7 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม)
8 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การนำเสนอโปรแกรมทัวร์ พาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2562
9 ประกาศ เรื่องประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี2562
10 ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562
11 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
12 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท
13 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การโอนเงินรอจ่ายคืนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
14 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสสมาชิก หรือบุตรสมาชิก
15 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้มีกำหนดเวลาชำระคืน

หน้า 1 จาก 12