เกี่ยวกับสมาชิก

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563
2 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2562
3 ประกาศเรื่องการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญและเงินค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฉบับที่ 2
4 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินค่าจ้าง เพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
6 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
7 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
8 ประกาศ เรื่อง สมาชิกทัศนศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
9 ประกาศ รับสมัคร สมาชิกสหกรณ์ฯทัศนศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
10 ประกาศ รายชื่อบุตรผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
11 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม)
12 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การนำเสนอโปรแกรมทัวร์ พาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2562
13 ประกาศ เรื่องประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี2562
14 ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562
15 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562

หน้า 1 จาก 12