เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
2 ประกาศ แจ้งเปิดทำการในวันหยุด เป็นกรณีพิเศษ
3 ขอเชิญ สมาชิกใหม่ เข้าร่วมการอบรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 2/2566
4 ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2567
5 ประกาศ การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2567
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
7 ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดโครงการออมฯ ประจำปี พ.ศ.2566
8 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิก ทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปี 2566
9 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
10 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับมอบเงิน ตามโครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก ประจำปี พ.ศ.2566
11 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ไปทัศนศึกษาภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2566
12 ประกาศ เรื่องการเสนอโปรแกรมทัวร์ นำสมาชิกสหกรณ์ฯไปทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ปี2566
13 ประกาศ เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม (โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ และทุนเรือนหุ้น)
14 ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามโครงการปันสุขเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ.2566
15 ่ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู่้สามัญ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2566

หน้า 1 จาก 21