เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ยกเลิกการให้กู้เงินตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 เพื่อเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
2 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2566
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและการทำประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ) ประจำปี 2566
4 ประกาศ รายชื่อสมาชิก ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2566
5 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566
6 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินแก่สมาชิกประเภท เงินกู้สามัญพิเศษ พ.ศ.2566
7 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่องยกเลิกการให้กู้เงินปันผล พ.ศ.2565
8 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูพังงา ประจำปี 2566
9 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและการทำประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2566
10 ประกาศการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2
11 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
12 ขอเชิญ สมาชิกเข้าร่วม การอบรมสมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
13 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566
14 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงิน โครงการสร้างขวัญกำลังใจ. ประจำปี 2565
15 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิก ทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปี 2565

หน้า 1 จาก 19