เกี่ยวกับสมาชิก

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ รับสมัคร สมาชิกสหกรณ์ฯทัศนศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
2 ประกาศ รายชื่อบุตรผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
3 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม)
4 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การนำเสนอโปรแกรมทัวร์ พาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2562
5 ประกาศ เรื่องประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี2562
6 ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562
7 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
8 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท
9 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การโอนเงินรอจ่ายคืนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
10 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสสมาชิก หรือบุตรสมาชิก
11 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้มีกำหนดเวลาชำระคืน
12 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้สามัญพิเศษ
13 ประกาศ การเรียกเก็บเงินประกันกลุ่ม ประจำปี 2562
14 ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี พ.ศ.2562
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562

หน้า 1 จาก 12