เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
136 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
137 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2562
138 ประกาศ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
139 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2562
140 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการให้บริการเงินกู้สามัญ แบบหมุนเวียน
141 ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก
142 ประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เขตอำเภอทับปุด)
143 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
144 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
145 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562
146 หนังสือเสนอบริการ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
147 ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2562
148 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2561
149 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2561
150 ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดโครงการออมฯ ประจำปี 2561

หน้า 10 จาก 20