เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 การเข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1/2565
32 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
34 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลของโรคโควิด-19 ปี 2565
35 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
36 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2565
37 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2565
38 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
39 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและการทำประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ)
40 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดวันเวลาในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 (ฉบับที่ 2)
41 ประกาศ กำหนดวันประชุมใหญ่ 2565
42 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีบัญชีเงินฝากคงค้างติดต่อสหกรณ์ เพื่อถอนปิดบัญชี
43 ประกาศ เรื่อง การทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและการทำประกันชีวิตกลุ่ม(คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด)
44 ขอเชิญสมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่
45 ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2565

หน้า 3 จาก 20