เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
106 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ 20 มี.ค.2560
107 ประกาศเรื่องการให้กู้เงินสามัญพิเศษ 20 มี.ค.2560
108 ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิติกร
109 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
110 ประกาศ เรื่องการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ
111 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับที่ 2
112 ประกาศ การเรียกเก็บเงินประกันกลุ่ม ปี 2560
113 ประกาศ เรื่องการเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่ม
114 รับสมัคร สมาชิกเข้าร่วมโครงการ “เคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
115 ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร
116 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58
117 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560
118 ประกาศ แก้ไข หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญประเภท ชำระคืน และ เงินกู้ทันใจ
119 ประกาศ รายชื่อและหมายเลข ผู้มีสิทธิ์สมัคารเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้ง เป็นกรรมการและ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจำปี 2560
120 ประกาศ สสอค. และ สส.ชสอ. เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาชำระเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สำหรับปีบัญชี 2560

หน้า 8 จาก 14