เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
106 ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 (บริษัทประกันยื่นเสนอราคา)
107 ประกาศ เรื่อง การหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) ประจำปี 2563
108 ประกาศ กำหนดวันประชุมใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563
109 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
110 ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563
111 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2562
112 ประกาศเรื่องการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญและเงินค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฉบับที่ 2
113 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินค่าจ้าง เพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ
114 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
115 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
116 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
117 ประกาศ เรื่อง สมาชิกทัศนศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
118 ประกาศ รับสมัคร สมาชิกสหกรณ์ฯทัศนศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2562
119 ประกาศ รายชื่อบุตรผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
120 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม)

หน้า 8 จาก 20