เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
106 ประกาศ สสอค. และ สส.ชสอ. เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาชำระเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สำหรับปีบัญชี 2560
107 แจ้งเลื่อนวันอบรมสมาชิกใหม่ จากเดิมวันเสาร์ที่ 17 เป็น วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
108 การเข้าอบรมโครงการสหกรณ์พบสมาชิก (สมาชิกเข้าใหม่) ครั้งที่ 3
109 คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล 59
110 ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2560
111 หมายเลขชุดสลากกินแบ่งรัฐบาล และรายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
112 ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2559
113 หนังสือโอนย้าย สสอค. และ สส.ชสอ.
114 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศโปรแกรม ฮ่องกง-มาเก๊า
115 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559
116 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดภูมิลำเนาสำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
117 ประกาศ เรื่อง ทัศนศึกษาสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ปี 2559
118 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การนำเสนอโปรแกรมทัวร์ พาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559
119 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ทัศนศึกษาภายในประเทศ (พังงา-เชียงคาน)
120 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หน้า 8 จาก 13