เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข้อบังคับ

อีเมล พิมพ์ PDF
  • ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด[Download]

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2[Download]

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3[Download]