เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ระเบียบ

อีเมล พิมพ์ PDF
  • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด [Download]

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร พ.ศ. 2566[Download]

  • ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด พ.ศ. 2555(สมาคม1) [Download]
  • ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา พ.ศ. 2553(สมาคม2) [ Download ]