เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ดาวน์โหลด

ให้ผู้สมัคร นำหลักฐานการสมัครยื่นได้ที่หสกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
**ใบสมัคร และหนังสือรับรองตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร ***