เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ประจำปี 2567
2 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จํากัด เรื่อง มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จํากัด ประจําปีพ.ศ.2567
3 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา เรื่อง การรับฝาก - ถอน และอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
4 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การขยายเวลาให้กู้เงินแก่สมาชิกประเภทเงินกู้ สามัญพิเศษ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 2
5 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จากัด เรื่อง เกณฑ์การประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2567
6 ขอเชิญ สมาชิกใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 1/2567)
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2567
8 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567
9 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การฝาก-ถอนเงิน
10 ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ, คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2567
11 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2567
12 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การจ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก
13 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินแก่สมาชิกประเภทเงินกู้สามัญพิเศษ พ.ศ. 2567
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและการทำประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2567
15 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2567

หน้า 1 จาก 22