เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2567
2 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567
3 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การฝาก-ถอนเงิน
4 ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ, คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2567
5 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2567
6 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การจ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก
7 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินแก่สมาชิกประเภทเงินกู้สามัญพิเศษ พ.ศ. 2567
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและการทำประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2567
9 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2567
10 ประกาศ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
11 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2566
12 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝากออมทรัพย์ประจำปี 2567
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้ง เป็นกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2567
14 ประกาศ แจ้งปิดทำการสำนักงาน
15 ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567

หน้า 1 จาก 22