เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ติดต่อสหกรณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

con_address
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
PHANGNGA TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
าคารเลขที่ 73 ถนนเทศบาลบำรุง หมู่ที่ 3
ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา
82000
con_tel
สาขาพังงาโทร. 076-460664-5, 0-7667-9444-5  สาขาตะกั่วป่า โทร.0-7647-1050, 0-7647-1110
Fax.

076-460513

  http://www.pngt-coop.com line : @pngt-coop

แผนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด