เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
16 ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
17 ประกาศ แจ้งเปิดทำการในวันหยุด เป็นกรณีพิเศษ
18 ขอเชิญ สมาชิกใหม่ เข้าร่วมการอบรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 2/2566
19 ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2567
20 ประกาศ การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2567
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
22 ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดโครงการออมฯ ประจำปี พ.ศ.2566
23 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิก ทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปี 2566
24 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
25 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับมอบเงิน ตามโครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก ประจำปี พ.ศ.2566
26 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ไปทัศนศึกษาภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2566
27 ประกาศ เรื่องการเสนอโปรแกรมทัวร์ นำสมาชิกสหกรณ์ฯไปทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ปี2566
28 ประกาศ เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม (โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ และทุนเรือนหุ้น)
29 ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามโครงการปันสุขเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ.2566
30 ่ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู่้สามัญ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2566

หน้า 2 จาก 22