เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์สหกรณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ยุคใหม่ ใสสะอาด ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารด้วยการมีส่วนร่วม”