เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 แจ้งกำหนดการสหกรณ์สัญจร อำเภอเกาะยาว
272 ประกาศ สสอค. เรื่องการรับสมัครสมาชิก(51-60 ปี)
273 ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
274 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน กันยายน 2557
275 สัปดาห์อออมทรัพย์ 1-10 ตุลาคม 2557
276 ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าปฎิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ฯ
277 แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม
278 สหกรณ์ฯ ปิดการให้บริการ ในวันที่ 11-12 สิงหาคม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
279 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา เปิดตัวโครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี”
280 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
281 ประธานสหกรณ์ฯ เข้าติดตามการดำเนินงานสาขาตะกั่วป่า
282 ขอเชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ออมทรัพย์ออมความดีฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
283 กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (สสอค.) เข้าเยี่ยมชม ดูงาน
284 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
285 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์

หน้า 19 จาก 20