บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
อบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์อบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ (28)
การฌาปนกิจสงเคราะห์ นายเยิ้ม ทองสัมฤทธิ์ สมาชิกสังกัดอำเภอทับปุดการฌาปนกิจสงเคราะห์ นายเยิ้ม ทองสัมฤทธิ์ สมาชิกสังกัดอำเภอทับปุด (9)
การฌาปนกิจสงเคราะห์ นางอินทิรา โกศัย สมาชิกสังกัดอำเภอตะกั่วป่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ นางอินทิรา โกศัย สมาชิกสังกัดอำเภอตะกั่วป่า (6)
การประชุมพิจารณาการประกวดราคา ทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและคุ้มครองสินเชื่อการประชุมพิจารณาการประกวดราคา ทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและคุ้มครองสินเชื่อ (7)
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ (26)
การประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยการประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วย (18)
การประชุมคณะกรรมการการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558การประชุมคณะกรรมการการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558 (8)
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558 (44)
สหกรณ์ฯร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพังงาสหกรณ์ฯร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา (1)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณฯ ประจำปี 2558การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณฯ ประจำปี 2558 (16)
โครงการร้อยดวงใจลูกบ้านศรีโครงการร้อยดวงใจลูกบ้านศรี (3)
คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าเยี่ยมชม (2)
สอ.ครูพังงา ร่วมแสดงความยินดี ธ.กรุงไทย จัดงานเปิดสาขาเขาหลักสอ.ครูพังงา ร่วมแสดงความยินดี ธ.กรุงไทย จัดงานเปิดสาขาเขาหลัก (8)